Sakramenty

Chrzest Święty

Chrzest Święty sprawowany jest w naszym kościele zwyczajowo w I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętych o godz. 12.00. Do spisania aktu chrztu w kancelarii rektoratu, w tygodniu poprzedzającym ceremonię sakramentu, potrzebny jest akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, Zgoda na chrzest poza Parafią zamieszkania (nie dotyczy studentów i pracowników naukowych) oraz Zaświadczenia rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania. Zgłoszenie dziecka do sakramentu chrztu dokonują rodzice.

Bierzmowanie osób dorosłych

Poprzedzone jest cyklem katechez semestralnych, w dwóch turach (od października do grudnia oraz od lutego do kwietnia). Spotkania w formule konferencji i warsztatów połączonej z modlitwą prowadzone są przez duszpasterza akademickiego i grupę absolwentów naszego duszpasterstwa. Więcej informacji dot. zapisów i organizowanych kursów w zakładce „WYDARZENIA” -> „Cykliczne/Kursy”.

Katechumenat dorosłych

Prowadzony jest w formule katechez oraz spotkań indywidualnych i grupowych przez księdza i grupę postakademików, po wcześniejszym zgłoszeniu w kancelarii rektoratu.

Sakrament małżeństwa

Wszystkie formalności związane z sakramentem małżeństwa w Kościele Akademickim św. Anny przeprowadzane są podczas kolejnych spotkań w kancelarii rektoratu. Termin ślubu związany jest z wcześniejszym zgłoszeniem i podpisaniem karty rezerwacji daty ślubu. Szczegółowe informacje w kancelarii rektoratu. Informacje dot. prowadzonych nauk przedmałżeńskich w naszym Duszpasterstwie znajdują się w zakładce „WYDARZENIA” -> Cykliczne/Kursy.

Pogrzeb katolicki

Przeprowadzany jest po zgłoszeniu w kancelarii rektoratu w terminie do uzgodnienia.