Chrzest

Chrzest
Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek, jeszcze nie ochrzczony (KKK 1246).

Chrzest dzieci

Sakrament chrztu jest udzielany w I i III niedziele miesiąca (z wyjątkiem niedziel Wielkiego Postu) na mszy św. o godzinie 12:00.

 

Aby ochrzcić dziecko w kościele akademickim św. Anny należy osobiście przyjść i:

 

1) Zgłosić się do kancelarii rektoratu w tygodniu poprzedzającym niedzielę, w którą byłby udzielany chrzest (czyli NIE tydzień przed ani więcej, a na przestrzeni 5 dni roboczych tuż przed Chrztem!). Jedynie w sytuacjach szczególnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie (np. gdy chrzczone dziecko jest powyżej 7. roku życia).

 

2) Dostarczyć do kancelarii następujące dokumenty:
- legitymację studenta lub pracownika naukowego uczelni warszawskiej albo zgodę proboszcza miejsca zamieszkania na chrzest dziecka w kościele św. Anny
- odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
- dokument potwierdzający zawarcie ślubu kościelnego
- podać dane chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania).

 

3) Wybrać rodziców chrzestnych. Muszą oni być wierzącymi i praktykującymi katolikami, którzy przyjęli sakrament bierzmowania (w przypadku małżonków musi to być osoba żyjąca w związku sakramentalnym). Kandydaci na rodziców chrzestnych muszą dostarczyć dokument z parafii zamieszkania mówiący, że mogą pełnić tę zaszczytną funkcję, oraz poświadczenie odbytej spowiedzi. Dokumenty te można dostarczyć bezpośrednio przed chrztem.

 

 

Chrzest dorosłych

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i pracowników naukowych, którzy chcieliby przygotować się w naszym ośrodku duszpasterskim do sakramentu Chrztu świętego (również do Pierwszej Komunii Świętej i spowiedzi).

 

Przygotowania do chrztu dla dorosłych rozpoczniemy 10 października 2018 r

 

DLA KOGO BĘDZIE KURS?

- dla osób dorosłych chcących przystąpić do sakramentu Chrztu

- dla osób dorosłych chcących przystąpić do sakramentu Bierzmowania

- dla wszystkich osób pragnących pogłębić swoją formację duchową, chcących mieć jeszcze głębszą relację z Bogiem, większą świadomość sakramentów, bardziej dojrzałą postawę wobec Kościoła, kurs NIE JEST wyłącznie dla osób przygotowujących się do sakramentów, ma charakter otwarty.

 

KIEDY i GDZIE?

- spotkania odbywać się będą w środy o godz.19.30 w Św. Annie

- pierwsze spotkanie 10.10.2018 r., ostatnie z końcem czerwca 2019 r.

- sakrament chrztu dla dorosłych w Wigilię Paschalną 20.04.2019 r.,

- sakrament Bierzmowania w Uroczystość Zesłania Ducha Św. 09.06.2019 r.

- przyjęcie sakramentu Chrztu czy Bierzmowania nie kończy wtajemniczenia. Kurs zakończy się dla wszystkich uczestników w czerwcu 2019 r.

- obecność na spotkaniach jest obowiązkowa. Spotkania będą miały charakter katechez, spotkań w małych grupach, liturgii, wprowadzenia w modlitwę

- oprócz spotkań środowych dodatkowe obrzędy w czasie Mszy Św. niedzielnych w okresie Wielkiego Postu oraz jedno dodatkowe spotkanie w Wielką Środę 17.04.2019 r.

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

- poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ 

- na pierwszym spotkaniu 10.10.2018 r.