Chrzest

Chrzest
Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek, jeszcze nie ochrzczony (KKK 1246).

Chrzest dzieci

Sakrament chrztu jest udzielany w każdą niedzielę podczas Mszy św. o 12.00 (z wyjątkiem Wielkiego Postu). Nie trzeba wcześniej rezerwować żadnych terminów, bo chrzcimy co tydzień.

 

Aby ochrzcić dziecko w kościele akademickim św. Anny należy osobiście przyjść i:

 

1) Zgłosić się do kancelarii rektoratu w tygodniu poprzedzającym niedzielę, w którą byłby udzielany chrzest (czyli NIE tydzień przed ani więcej, a na przestrzeni 5 dni roboczych tuż przed Chrztem!). Jedynie w sytuacjach szczególnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie (np. gdy chrzczone dziecko jest powyżej 7. roku życia).

 

2) Dostarczyć do kancelarii następujące dokumenty:
- legitymację studenta lub pracownika naukowego uczelni warszawskiej albo zgodę proboszcza miejsca zamieszkania na chrzest dziecka w kościele św. Anny
- odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
- dokument potwierdzający zawarcie ślubu kościelnego
- podać dane chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania).

 

3) Wybrać rodziców chrzestnych. Muszą oni być wierzącymi i praktykującymi katolikami, którzy przyjęli sakrament bierzmowania (w przypadku małżonków musi to być osoba żyjąca w związku sakramentalnym). Kandydaci na rodziców chrzestnych muszą dostarczyć dokument z parafii zamieszkania mówiący, że mogą pełnić tę zaszczytną funkcję, oraz poświadczenie odbytej spowiedzi. Dokumenty te można dostarczyć bezpośrednio przed chrztem.

 

 

Chrzest dorosłych

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i pracowników naukowych, którzy chcieliby przygotować się w naszym ośrodku duszpasterskim do sakramentu Chrztu świętego (również do Pierwszej Komunii Świętej i spowiedzi).
Spotykania odbywają się w małych grupach.
Startujemy jesienią 2018.