Fundacja Akademicka

Św. Anny

Czym jest Fundacja św. Anny?

Fundacja Akademicka Świętej Anny została powołana w 2004 roku. Jej celami są: prowadzenie działalności charytatywnej, świadczenie pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspieranie rozwoju krajoznawstwa oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, świadczenie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen oraz wspieranie projektów duszpasterskich realizowanych przez społeczność kościoła katolickiego. 

Poniżej projekty prowadzone i wspierane przez Fundację. 

Dane szczegółowe Fundacji:
NIP: 5252324118
REGON: 140014367
KRS: 0000222038
Numer konta: 21 1240 1138 1111 0010 0551 6219

Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna

Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna na Jasną Górę pielgrzymuje od 1981 roku z inicjatywy ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Skupia młodzież i studentów warszawskiej. Pielgrzymka rozpoczyna się 5 sierpnia, a jej szlak wiedzie przez najpiękniejsze sanktuaria maryjne Mazowsza: Niepokalanów, Miedniewice, Boguszyce, Krzemienicę, Inowłódz, Smardzewice, Sulejów, Przerąb, Gidle, Mstów, a kończy 14 sierpnia dotarciem na Jasną Górę. Przewodnikiem pielgrzymki jest każdorazowo rektor Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie. 

Więcej szczegółów o Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitalnej można znaleźć na stronie internetowej oraz Facebooku:
http://www.wapm.waw.pl/
https://www.facebook.com/pielgrzymkaWAPM/

Twoje wsparcie jest możliwe dzięki wpłatom z dopiskiem „Na WAPM”

Pomoc dla Ukrainy

Organizujemy zbiórkę pieniędzy, które przekazujemy bezpośrednio do księży naszej archidiecezji pracujących na Ukrainie – ks. Vyacheslavowi i ks. Francesco. Są to kapłani, którzy byli święceni razem z ks. Mateuszem Gawarskim oraz ks. Janem Wojciechowskim. Niosą oni pomoc na terenie m.in. miasta Chmielnicki, rannym oraz tym, którzy zostali w swojej ojczyźnie. Zebrane pieniądze pomogą im dokonywać bieżących zakupów w miejscach nie objętych działaniami wojennymi, a tym samym szybszą pomoc potrzebującym.

Twoje wsparcie jest możliwe dzięki wpłacie z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”