Ogłoszenia

1

W kalendarzu liturgicznym: We wtorek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, we środę wspomnienie św. s. Faustyny Kowalskiej, w piątek N.M.P. Różańcowej.
2

Rozpoczęliśmy miesiąc październik. Na nabożeństwa różańcowe zapraszamy od poniedziałku do soboty po Mszach świętych o godz. 15.00, a w niedzielę o godz. 20.00.
3

W najbliższy czwartek zapraszamy na Godzinę świętą – modlitwę w ciszy przed Najświętszym sakramentem. Początek o 21.50.
4

Trwają zapisy rezerwacji terminów mszy ślubnych na nowy rok. Przy dokonywaniu rezerwacji terminu ślubu wystarczy obecność jednej osoby. Dokonując rezerwacji, należy wypełnić kartę rezerwacyjną, wpisując podstawowe dane osobowe, kontaktowe oraz informacje dotyczące wyznania i przynależności religijnej. Na karcie rezerwacyjnej obszernie opisany będzie przebieg całości przygotowań, warunków a także spis dokumentów, które są konieczne do zawarcia sakramentu małżeństwa w naszym kościele. Decydując się na rezerwację terminu ślubu, pary składają jednorazową opłatę rezerwacyjną w wysokości 200 zł. Dodatkowych informacji dotyczących ceremonii ślubnych udzielają księża podczas zapisów oraz pracownicy kancelarii Rektoratu Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie.
5

Od czwartku 6 października rozpoczniemy Kurs przygotowujący do przyjęcia sakramentu chrztu i bierzmowania dla osób dorosłych (powyżej 18. roku życia). Spotkania formacyjne odbywać się będę w kolejne czwartki od godz. 19.30 do 21.00 przez okres dwóch kolejnych miesięcy. W ich trakcie prowadzona będzie modlitwa, konferencja i część warsztatowa w kilkuosobowej grupie. Kurs prowadzony jest przez duszpasterza akademickiego wraz z osobami świeckimi naszego duszpasterstwa. Zapisy na pierwszym spotkaniu, w dniu rozpoczęcia kursu.

Kurs dedykowany jest dla osób dorosłych (tylko pełnoletnich) – zwłaszcza studentów. Spotkania kursu mają charakter wykładowo-konwersatoryjny i połączone są z częścią modlitewną. Organizatorem kursu jest Duszpasterstwo Akademickie św. Anny w Warszawie. Spotkania odbywać się będą w kolejne czwartki miesiąca X i XI od godz. 19.30 do 21.00 w Kawiarni św. Anny w krużgankach kościoła akademickiego. Katechezy będą miały formę stacjonarną.
Na kurs składa się cykl 10-ciu spotkań z zakresu teologii dogmatycznej, historii Kościoła i nauki o sakramentach. W ramach spotkań przewidziane są dwie próby przed ceremonią sakramentu Bierzmowania. By otrzymać świadectwo ukończenia kursu można opuścić jedynie jedno spotkanie. Przed przystąpieniem do sakramentu należy dostarczyć świadectwo chrztu, informację o wybranym imieniu do bierzmowania oraz imię i nazwisko świadka bierzmowania wraz z odpowiednią zgodą parafii miejsca jego zamieszkania na pełnienie tej funkcji. Osoby niebędące studentami, doktorantami ani pracownikami naukowymi wyższych uczelni, zobowiązane są do dostarczenia z parafii zamieszkania zaświadczenia, w którym wyrażona jest zgoda na bierzmowanie poza własną parafią. Powyższe dokumenty należy dostarczyć do końca miesiąca października. Uroczystość Bierzmowania planowana jest na drugą połowę grudnia 2022r.

6

Zapraszamy narzeczonych, przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa, na Kurs przedmałżeński "Czas narzeczonych", organizowany przez nasze duszpasterstwo. Cykl półtoragodzinnych dziesięciu spotkań prowadzonych przez duszpasterza akademickiego wraz z zaproszonymi gośćmi rozpocznie się w piątek 7 października i potrwa przez kolejne piątki do połowy grudnia. Kurs prowadzony będzie w kościele dolnym Seminarium Duchownego przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54. Zapisy osobiście w kancelarii Rektoratu. Szczegółowe informację podajemy na stronie duszpasterstwa w zakładce: ogłoszenia. Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy na kurs "Czas Narzeczonych" przyjmowane są osobiście w kancelarii Rektoratu Kościoła Akademickiego św. Anny, ul. Krakowskie Przedmieście 68, od poniedziałku do czwartku, w godz. 17.00 – 18.00 (w miesiącu październiku: od poniedziałku do piątku). Zapisy trwają od poniedziałku 5 września 2022r. Kurs "Czas narzeczonych" nie obejmuje spotkań w tzw. poradni rodzinnej. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o odbytym kursie jest obecność obojga narzeczonych na spotkaniach kursu. Opłata jednorazowa od pary za całość kursu wynosi 300 zł (płatność przy zapisach). Spotkania mają charakter wykładowy, czasami połączony z częścią warsztatową. Kurs prowadzony jest według wytycznych Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
Kurs trwa od 7 października do 9 grudnia 2022r. w budynku Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego, ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 (kościół dolny). Spotkania kursu odbywać się będą w kolejne piątki października, listopada i grudnia (poza dniem 11 XI – Święto Niepodległości) i trwać będą od godz. 19.30 do 21.00.
7

W pierwszy piątek miesiąca Msze Święte o 7.00, 15.00, 18.30 i 21.00. Sakrament spowiedzi od godz. 15.00 do 23.00. Zapraszamy na pierwszą w nowym roku akademickim Gorączkę Piątkowej Nocy – modlitwę prowadzoną przez wspólnoty naszego duszpasterstwa (w tym miesiącu przez absolwentów kierunków artystycznych), od godz. 19.00 do 23.00.
8

Po wakacjach kancelaria Rektoratu otwarta według stałego porządku, od poniedziałku do piątku, w godz. 17.00 – 18.00.
9

Za tydzień w niedzielę podczas Mszy Świętej o 19.00 zapraszamy na Inaugurację nowego roku akademickiego z udziałem rektorów i studentów uczelni wyższych. Mszy przewodniczył będzie ks. kard Kazimierz Nycz.
10

Wraz z początkiem roku akademickiego wznawiamy dyżur spowiedniczy. Od poniedziałku do piątku sakrament pokuty sprawowany będzie w godzinach 17.00 – 18.30. Każdego dnia w tygodniu, od 15.00 zapraszamy również do Adoracji Najświętszego Sakramentu.