Wydarzenia cykliczne i kursy

Informacje

Zapraszamy narzeczonych, przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa, na Kurs przedmałżeński "Czas narzeczonych", organizowany przez nasze duszpasterstwo. Cykl półtoragodzinnych dziesięciu spotkań prowadzonych przez duszpasterza akademickiego wraz z zaproszonymi gośćmi.
Spotkania

Kurs przedmałżeński w Duszpasterstwie Akademickim świętej Anny w Warszawie.
Czas trwania kursu: 29.09.2023 - 24.11.2023 (kolejne piątki)
Godzina: 19:30-21:00
Miejsce: Kościół Seminaryjny (Dolny) Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 52/54. Spotkania odbywają się w trybie stacjonarnym. Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia o jego odbyciu.
Uwaga! Lista została zamknięta, następny kurs rozpoczniemy na wiosnę 2024 roku.
Prowadzący

Ks. Krystian Sacharczuk

wraz z zaproszonymi gośćmi, współpracującymi z Duszpasterstwem Akademickim św. Anny.
Spotkania mają charakter wykładowy, czasami połączony z częścią warsztatową. Kurs prowadzony jest według wytycznych Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
Jak dotrzeć
Informacje

Osoby dorosłe chcące przygotować się do przyjęcia Chrztu Świętego prosimy o bezpośredni kontakt w Kancelarii Rektoratu.

Kurs do przyjęcia sakramentu bierzmowania dotyczy osób powyżej 18. roku życia.

Spotkania

Nowy kurs do przyjęcia sakramentu bierzmowania rozpocznie się 5 października 2023 r. (czwartek) godz. 19:30 w kawiarence. Następne spotkania w kolejne dziesięć czwartków, do dnia 7 grudnia 2023r.
ZAPISY NA PIERWSZYM SPOTKANIU (nie trzeba wcześniej się zapisywać)

W ramach spotkań przewidziane są dwie próby przed ceremonią sakramentu Bierzmowania. By otrzymać świadectwo ukończenia kursu można opuścić jedynie jedno spotkanie. Przed przystąpieniem do sakramentu należy dostarczyć świadectwo chrztu, informację o wybranym imieniu do bierzmowania oraz imię i nazwisko świadka bierzmowania wraz z odpowiednią zgodą parafii miejsca jego zamieszkania na pełnienie tej funkcji. Osoby niebędące studentami, doktorantami ani pracownikami naukowymi wyższych uczelni, zobowiązane są do dostarczenia z parafii zamieszkania zaświadczenia, w którym wyrażona jest zgoda na bierzmowanie poza własną parafią.
Prowadzący

Ks. Krystian Sacharczuk

wraz z członkami grup i wspólnot działającymi w duszpasterstwie akademickim św. Anny. W trakcie spotkań prowadzona będzie modlitwa, konferencja i część warsztatowa w kilkuosobowej grupie.
Jak dotrzeć