Wydarzenia cykliczne i kursy

Cykl spotkań Zmiana – poznaj siebie, wprowadź pozytywną zmianę w swoje życie.
Spotkania odbywają się w kawiarence św. Anny w godzinach 15-18.30.
Spotkania dla studentów do 25 roku życia.
Cykl spotkań w roku akademickim 2022/2023:
Spotkania
22.10
ZMIANA#1 Wiesława Wasilewska
Skąd mam wiedzieć, czy realizuję maksimum swoich możliwości?
26.11
ZMIANA#2 Aneta Kopiszka
Jak lepiej rozumieć siebie i żyć w zgodzie ze sobą?
17.12
ZMIANA#3 Agnieszka Wolańczyk
Jak pozytywnie przeżyć różnice w bliskich relacjach?
28.01
ZMIANA#4 Iwona i Ireneusz Pokropek
Jak opuścić dom rodzinny, aby zacząć samodzielne życie? Czego nie załatwi wyprowadzka?
25.02
ZMIANA#5 Krzysztof Kusik
Jak sprawdzić, czy mój sposób myślenia wspiera mój rozwój, czy go blokuje?
25.03
ZMIANA#6 Alicja Niewęgłowska
Skąd mam wiedzieć, czy w relacjach nie pozwalam drugiej osobie na zbyt wiele lub zbyt mało?
22.04
ZMIANA#7 Monika i Zbyszek Burdowie
Skąd mam wiedzieć, czy jestem dobrze przygotowany do relacji romantycznej?
Informacje

Zapraszamy narzeczonych, przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa, na Kurs przedmałżeński "Czas narzeczonych", organizowany przez nasze duszpasterstwo. Cykl półtoragodzinnych dziesięciu spotkań prowadzonych przez duszpasterza akademickiego wraz z zaproszonymi gośćmi.
Spotkania

Kurs przedmałżeński w Duszpasterstwie Akademickim świętej Anny w Warszawie.
Czas trwania kursu: 29.09.2023 - 24.11.2023 (kolejne piątki)
Godzina: 19:30-21:00
Miejsce: Kościół Seminaryjny (Dolny) Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 52/54. Spotkania odbywają się w trybie stacjonarnym. Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia o jego odbyciu.
Uwaga! Lista została zamknięta, następny kurs rozpoczniemy na wiosnę 2024 roku.
Prowadzący

Ks. Krystian Sacharczuk

wraz z zaproszonymi gośćmi, współpracującymi z Duszpasterstwem Akademickim św. Anny.
Spotkania mają charakter wykładowy, czasami połączony z częścią warsztatową. Kurs prowadzony jest według wytycznych Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
Jak dotrzeć
Informacje

Osoby dorosłe chcące przygotować się do przyjęcia Chrztu Świętego prosimy o bezpośredni kontakt w Kancelarii Rektoratu.

Kurs do przyjęcia sakramentu bierzmowania dotyczy osób powyżej 18. roku życia.

Spotkania

Nowy kurs do przyjęcia sakramentu bierzmowania rozpocznie się 5 października 2023 r. (czwartek) godz. 19:30 w kawiarence. Następne spotkania w kolejne dziesięć czwartków, do dnia 7 grudnia 2023r.
ZAPISY NA PIERWSZYM SPOTKANIU (nie trzeba wcześniej się zapisywać)

W ramach spotkań przewidziane są dwie próby przed ceremonią sakramentu Bierzmowania. By otrzymać świadectwo ukończenia kursu można opuścić jedynie jedno spotkanie. Przed przystąpieniem do sakramentu należy dostarczyć świadectwo chrztu, informację o wybranym imieniu do bierzmowania oraz imię i nazwisko świadka bierzmowania wraz z odpowiednią zgodą parafii miejsca jego zamieszkania na pełnienie tej funkcji. Osoby niebędące studentami, doktorantami ani pracownikami naukowymi wyższych uczelni, zobowiązane są do dostarczenia z parafii zamieszkania zaświadczenia, w którym wyrażona jest zgoda na bierzmowanie poza własną parafią.
Prowadzący

Ks. Krystian Sacharczuk

wraz z członkami grup i wspólnot działającymi w duszpasterstwie akademickim św. Anny. W trakcie spotkań prowadzona będzie modlitwa, konferencja i część warsztatowa w kilkuosobowej grupie.
Jak dotrzeć