Wydarzenia cykliczne i kursy

Cykl spotkań Zmiana – poznaj siebie, wprowadź pozytywną zmianę w swoje życie.
Spotkania odbywają się w kawiarence św. Anny w godzinach 15-18.30.
Spotkania dla studentów do 25 roku życia.
Cykl spotkań w roku akademickim 2022/2023:
Spotkania
22.10
ZMIANA#1 Wiesława Wasilewska
Skąd mam wiedzieć, czy realizuję maksimum swoich możliwości?
26.11
ZMIANA#2 Aneta Kopiszka
Jak lepiej rozumieć siebie i żyć w zgodzie ze sobą?
17.12
ZMIANA#3 Agnieszka Wolańczyk
Jak pozytywnie przeżyć różnice w bliskich relacjach?
28.01
ZMIANA#4 Iwona i Ireneusz Pokropek
Jak opuścić dom rodzinny, aby zacząć samodzielne życie? Czego nie załatwi wyprowadzka?
25.02
ZMIANA#5 Krzysztof Kusik
Jak sprawdzić, czy mój sposób myślenia wspiera mój rozwój, czy go blokuje?
25.03
ZMIANA#6 Alicja Niewęgłowska
Skąd mam wiedzieć, czy w relacjach nie pozwalam drugiej osobie na zbyt wiele lub zbyt mało?
22.04
ZMIANA#7 Monika i Zbyszek Burdowie
Skąd mam wiedzieć, czy jestem dobrze przygotowany do relacji romantycznej?
Informacje

Zapraszamy narzeczonych, przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa, na Kurs przedmałżeński "Czas narzeczonych", organizowany przez nasze duszpasterstwo. Cykl półtoragodzinnych dziesięciu spotkań prowadzonych przez duszpasterza akademickiego wraz z zaproszonymi gośćmi.
Spotkania

Nowa edycja kursu rozpocznie się 3 lutego 2023 r.
Następne spotkania: 10/02; 17/02; 24/02; 3/03; 10/03; 17/03; 24/03; 31/03.
Kurs odbywać się będzie w godz. 19:30-21:00 w budynku Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego, ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 (kościół dolny)

Zainteresowane pary zapraszamy do Kancelarii Rektoratu (w godzinach pracy kancelarii) od 2 stycznia 2023 r. w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
Koszt kursu 300 zł od pary

Prowadzący

Ks. Krystian Sacharczuk

wraz z zaproszonymi gośćmi, współpracującymi z Duszpasterstwem Akademickim św. Anny.
Spotkania mają charakter wykładowy, czasami połączony z częścią warsztatową. Kurs prowadzony jest według wytycznych Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
Jak dotrzeć
Informacje

Od czwartku 2 lutego rozpoczniemy Kurs przygotowujący do przyjęcia sakramentu bierzmowania dla osób dorosłych (powyżej 18. roku życia). Spotkania formacyjne odbywać się będę w kolejne czwartki do 30 marca od godz. 19.30 do 21.00 w kawiarni. W ich trakcie prowadzona będzie modlitwa, konferencja i część warsztatowa w kilkuosobowej grupie. Kurs prowadzony jest przez duszpasterza akademickiego wraz z osobami świeckimi naszego duszpasterstwa. Zapisy na pierwszym spotkaniu, w dniu rozpoczęcia kursu.

Osoby chcące przygotować się do przyjęcia Chrztu Świętego prosimy o bezpośredni kontakt w Kancelarii Rektoratu.

Spotkania

Spotkania odbywać się będą w kolejne czwartki miesiąca od 2 lutego do 30 marca od godz. 19.30 do 21.00 w Kawiarni św. Anny w krużgankach kościoła akademickiego. Katechezy będą miały formę stacjonarną.
Na kurs składa się cykl 10-ciu spotkań z zakresu teologii dogmatycznej, historii Kościoła i nauki o sakramentach.

W ramach spotkań przewidziane są dwie próby przed ceremonią sakramentu Bierzmowania. By otrzymać świadectwo ukończenia kursu można opuścić jedynie jedno spotkanie. Przed przystąpieniem do sakramentu należy dostarczyć świadectwo chrztu, informację o wybranym imieniu do bierzmowania oraz imię i nazwisko świadka bierzmowania wraz z odpowiednią zgodą parafii miejsca jego zamieszkania na pełnienie tej funkcji. Osoby niebędące studentami, doktorantami ani pracownikami naukowymi wyższych uczelni, zobowiązane są do dostarczenia z parafii zamieszkania zaświadczenia, w którym wyrażona jest zgoda na bierzmowanie poza własną parafią. Powyższe dokumenty należy dostarczyć do końca miesiąca lutego. Uroczystość Bierzmowania planowana jest na drugą połowę kwietnia 2023r.

O następnym kursie będziemy informować w ogłoszeniach duszpasterskich.

Prowadzący

Ks. Krystian Sacharczuk

wraz z członkami grup i wspólnot działającymi w duszpasterstwie akademickim św. Anny. W trakcie spotkań prowadzona będzie modlitwa, konferencja i część warsztatowa w kilkuosobowej grupie.
Jak dotrzeć