Decyzją arcybiskupa warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza z dniem 26 sierpnia odchodzą z naszego duszpasterstwa:

-ks. Rafał Sikorski (posługiwał w świętej Annie od 7 lat) zostaje skierowany do posługi misyjnej na Islandii.

-ks. Sergiusz Dębecki (posługiwał u nas 7 lat) został mianowany wikariuszem parafii św. Kazimierza w Pruszkowie.

-ks. Michał Orlicki (posługiwał u nas od 5 lat) został oddelegowany do posługi misyjnej w ramach Drogi Neokatechumenalnej i mianowany rektorem seminarium misyjnego Redemptoris Mater w Rydze na Łotwie.

Bardzo dziękuję księżom za ich wieloletnią posługę w duszpasterstwie akademickim i w kościele św. Anny. Pożegnanie ks. Rafała, ks. Sergiusza i ks. Michała będzie miało miejsce w niedzielę 1 lipca na Mszy św. o g. 21. Serdecznie Was wszystkich zapraszamy.

Jednocześnie, ksiądz Kardynał skierował do pracy w kościele św. Anny

i mianował duszpasterzami akademickimi:

-ks. Jana Wojciechowskiego, który wraca do Polski po ukończonych studiach doktoranckich w Rzymie.

-ks. Franciszka Urmańskiego, wikariusza w parafii św. Jadwigi w Milanówku.

-ks. Mateusza Milczarka, wikariusza w parafii św. Zygmunta w Warszawie.

Do naszego duszpasterstwa został także skierowany ks. Adam Gorlewski, wikariusz parafii św. Augustyna w Warszawie. Ks. Adam jest doktorantem Wydziału Teologicznego UKSW. Zamieszka w seminarium duchownym a nas będzie wspomagał w pracy duszpasterskiej.