XX Niedziela Zwykła  18 sierpnia 2019
"Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął." Łk 12, 49-53