Wiara i rozum (Fides et ratio)

Wiara i rozum (Fides et ratio)

„Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek - poznając Go i miłując - mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie” - Jan Paweł II.

 

Nie chcemy by nasza wiara była bezkrytyczna. Chcemy poszukiwać jej głębi w prawdzie. Choć dziś wielu osobom wydaje się, że wiara stoi w sprzeczności z rozumem i nauką, my chcemy gromadzić się, aby świadczyć, że jest dokładnie odwrotnie. Rozum bez wiary prowadzi do pychy, a wiara bez rozumu do powierzchownej duchowości.

Chcemy zatem poznawać naszą wiarę, Pismo Święte i historię Kościoła krytycznie. Chcemy zgłębiać prawdę o Bogu, świecie i samych sobie poprzez analizę tekstów Kościoła, egzegezę Pisma Świętego oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny duchowości, historii i nauki. Chcemy rozważać zwłaszcza te pytania, co do których wiara i rozum zdają się udzielać pozornie sprzecznych odpowiedzi.

Jeśli szukasz wspólnoty i chciałbyś/chciałabyś rozwijać swoją wiarę i rozum razem z nami, zapraszamy Cię w każdy piątek o godzinie 19.30 do krużganków w kościele św. Anny.

Do zobaczenia!