Mgr psychologii, psychoterapeuta integratywny.

Radosław Bajkowski

Pracujący z osobami z trudnościami w komunikacji, z trudną przeszłością rodzinną, brakiem relacji rodzinnych bądź ich
zaburzeniem. Utratą bliskich z powodu śmierci kogoś z członka rodziny. Zaburzeniami na tle
seksualnym: uzależnienia, przekraczanie granic fizyczny i psychicznych, trudności w intymnym pożyciu
pary.

Pracujący z osobami z trudnościami w komunikacji, z trudną przeszłością rodzinną, brakiem relacji rodzinnych bądź ich
zaburzeniem. Utratą bliskich z powodu śmierci kogoś z członka rodziny. Zaburzeniami na tle
seksualnym: uzależnienia, przekraczanie granic fizyczny i psychicznych, trudności w intymnym pożyciu
pary. Hobby: majsterkowanie, biblia, dobra książka
Prywatnie: mąż i tata czwórki dzieci.

Granice w relacjach.

Warsztat “Granice w relacjach” – warsztat porusza temat granic i konieczność ich stawiania. Uczy uczestników jak docierać do swoich uczuć i potrzeb. W trakcie warsztatu podejmiemy się:

– Odkrywaniem i zmianą naszych przekonań dotyczących granic

– Obserwacją siebie , gdzie w danym momencie/relacji/sytuacji przebiegają nasze granice

– Kontaktem ze swoim ciałem i odnajdywaniem przez nie własnych granic

– Kontaktem z ciałem drugiego człowieka i sprawdzaniem jak on może służyć mi w poznawaniu i

określaniu moich granic

– Ćwiczeniem dialogu w parach „Sztuka mówienia NIE”