Roraty akademickie  2018
Roraty akademickie poniedziałek - piątek godzina 7:00 Po roratach śniadanie dla studentów w krużgankach Kościoła!

Roraty akademickie

poniedziałek - piątek godzina 7:00