roraty

Msze roratnie od poniedziałku do piątku o g.7, a potem śniadanie w krużgankach kościoła dla wszystkich studentów.