Odnowa w Duchu Świętym Oblubienica - grupa akademicka

Odnowa w Duchu Świętym Oblubienica - grupa akademicka

Akademicka - Jesteśmy częścią Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele świętej Anny w Warszawie. Wyrastamy ze środowiska akademickiego, do niego jesteśmy posłani, choć wielu z nas nie jest już studentami.

 

Grupa - Nie jesteśmy żadnym stowarzyszeniem, spotykamy się dobrowolnie, w wolności, a choć jesteśmy różnymi ludźmi, gromadzimy się razem, bo łączy nas Jezus Chrystus. On jest pierwszym i głównym Powodem i zarazem Celem istnienia wspólnoty. Wspólnota - tak zamiennie określamy czasem naszą grupę, ponieważ jednym z darów, którym Pan nas obdarowuje są relacje przyjaźni i braterskiej miłości.

 

Modlitewna - Ponieważ chcemy, by modlitwa stanowiła centrum naszego działania, spotykamy się by wspólnie się modlić i uwielbiać Boga, by słuchać Słowa Bożego i uczyć się nim żyć.

 

Odnowy w Duchu Świętym - Na różne sposoby Jezus odnawia i uświęca swój Kościół, różnymi drogami prowadzi ludzi ku Sobie. Nas obdarował łaską odnowy życia w mocy Ducha Świętego i staramy się tę łaskę przyjmować i w niej wzrastać.

 

"Oblubienica" - Mamy być miejscem, gdzie ci, którzy Jezusa nie znają - zachwycą się Nim, poznają Go i zechcą za Nim iść; miejscem, gdzie przyjmuje się zaproszenie Boskiego Oblubieńca, by żyć pełnią Życia, gdzie przywdziewa się szatę Nowego Stworzenia; miejscem, gdzie człowiek schodzi z drogi ku śmierci na drogę ku wiecznemu życiu. Nie jest to łatwe zadanie - więcej - tu potrzeba cudu, ale wierzymy, że Ten, który powołuje, Ten także uzdalnia. Dajemy Bogu siebie, by On przez nas czynił to, co zamierzył od początku czasów. W drodze wspiera i wstawia się za nami Maryja - Ta, która do końca zaufała Bogu.

 

https://www.facebook.com/Oblubienica-Wsp%C3%B3lnota-Odnowy-w-Duchu-%C5%9Awi%C4%99tym-266526880035759/