Krótka historia duszpasterstwa

 

Przeszłość...

W 1928 roku arcybiskup warszawski, kardynał Aleksander Kakowski, powołał do życia Duszpasterstwo Akademickie przy Kościele św. Anny w Warszawie oraz mianował pierwszym rektorem i duszpasterzem akademickim ks. Edwarda Szwejnica.

 

Krótka historia duszpasterstwa
Ks. Szwejnic był znakomitym pedagogiem i znawcą problemów młodzieży, gdyż od wielu lat pracował wśród młodzieży szkolnej i studenckiej. Jego rekolekcje stawały się fenomenem życia chrześcijańskiego stolicy. Ostatnie nauki rekolekcyjne, które wygłaszał w 1934 roku, zgromadziły ok. 15 tysięcy studentów. Jego następcą został bł. ks. Edward Detkens. Był przede wszystkim twórcą majowych pielgrzymek studentów i profesorów na Jasną Górę oraz wprowadził coroczne ślubowania, w których młodzież akademicka zobowiązywała się urzeczywistniać ideały Ewangelii w życiu osobistym, rodzinnym i publicznym., zawierzając swój los Matce Bożej. Pierwsze ślubowanie studentów odbyło się 24 maja 1936 roku. Wtedy przed szczytem Jasnej Góry zebrało 20 tysięcy studentów, a modlitwie przewodniczył kard. August Hlond, prymas Polski.

 

Zaraz po kapitulacji Warszawy w 1939 roku niemieccy okupanci aresztowali ks. rektora Edwards Detkensa i wywieźli go do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł w 1942 roku. W okresie okupacji wszystkie organizacje działające w Duszpasterstwie Akademickim podjęły i rozwijały intensywną pracę konspiracyjną. W tym czasie kościół św. Anny zasłynął wśród mieszkańców stolicy corocznymi grobami wielkanocnymi, wyrażającymi przeżycia umęczonego narodu, a jednocześnie ukazującymi światło nadziei i niezachwianą wiarę w ostateczne zwycięstwo.

 

Krótka historia duszpasterstwa
W czasie Powstania Warszawskiego kościół św. Anny przeżył tragiczne chwile. Niemcy urządzili tutaj swój punkt obronny, zakrystię zamienili w bunkier, zamurowując płytami chodnikowymi otwory okienne, z pozostawieniem miejsca na strzelnice.
 
Po zakończeniu wojny od razu rozpoczęto prace remontowe, pokrywając kościół prowizorycznym dachem i systematycznie usuwając skutki zniszczeń wojennych. Od samego początku zaczęło też funkcjonować Duszpasterstwo Akademickie.

 

Jeszcze raz kościół św. Anny przeżył trudne chwile, gdy w kwietniu 1949 roku przy budowie Trasy W-Z na posadzce, murach i sklepieniach kościoła pojawiły się pęknięcia. Komisja rzeczoznawców stwierdziła konieczność natychmiastowej akcji ratunkowej, która przyniosła sukces. Kościół św. Anny po raz kolejny został uratowany.

 

W 1963 roku kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, udzielił Centralnemu Ośrodkowi Duszpasterstwa Akademickiego jurysdykcji do udzielania sakramentu chrztu i małżeństwa.

 

Kościół Akademicki św. Anny przeżywał swój wielki dzień 3 czerwca 1979 roku, gdy Ojciec Święty Jan Paweł II właśnie tutaj spotkał się z młodzieżą polską w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. Wydarzenie to upamiętnia tablica przy wejściu do kościoła.

 

13 czerwca 1999 roku, podczas Mszy św. na Placu Piłsudskiego w Warszawie, Jan Paweł II beatyfikował 108 męczenników drugiej wojny światowej, a wśród nich ks. Edwarda Detkensa, byłego rektora kościoła św. Anny.

 

W dniach poprzedzających śmierć Jana Pawła II, na przełomie marca i kwietnia 2005 roku, studenci, młodzież i mieszkańcy Warszawy spontanicznie gromadzili się w kościele św. Anny i przed nim na modlitwę i czuwanie. 2 kwietnia 2005 roku w tym miejscu tysiące osób usłyszało wiadomość o śmierci ukochanego Papieża z Polski, a 8 kwietnia uczestniczyło w Jego pogrzebie za pośrednictwem telewizji. Te dni upamiętnia napis przy wejściu do kościoła: "Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie".

 

...i współczesność

Kościół akademicki św. Anny jest Centralnym Ośrodkiem Duszpasterstwa Akademickiego, w którym odbywa się praca formacyjna i intelektualna środowiska studentów i pracowników nauki. To właśnie w duszpasterstwie św. Anny zrodziła się idea pieszych pielgrzymek akademickich na Jasną Górę, tutaj działają różnego rodzaju grupy modlitewne i stowarzyszenia, tu także, w każdy Wielki Piątek, rozpoczyna się Droga Krzyżowa ulicami Starego Miasta. Kościół Akademicki św. Anny jest miejscem i przestrzenią, gdzie każdy może znaleźć swoje miejsce i spotkać Boga, który jest miłością.

 

Krótka historia duszpasterstwa
To miejsce już od ponad 70 lat studenci uczynili swoim domem, w którym czują się po prostu jak u siebie. Św. Anna patronuje wszystkim naszym przedsięwzięciom, a jest ich naprawdę wiele. Stąd na początku sierpnia każdego roku wyrusza kilkutysięczna Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna na Jasną Górę. Tutaj odbywają się coroczne rekolekcje adwentowe i wielkopostne, a spotkania akademickie są prawdziwą szkołą poszukiwania prawdy i miłości. Wspólnie - młodzież i duszpasterze - pochylamy się nad Słowem Bożym i szukamy rzetelnej mądrości, kontemplując jednocześnie piękno wystroju naszego kościoła. To piękno ukryte w cudownej architekturze i wspaniałym malarstwie powoduje, że człowiek łatwiej kieruje swe myśli ku Bogu - Stwórcy wszelkiego Dobra, Piękna i Miłości.

 

 

Krótka historia duszpasterstwa
Kościół akademicki św. Anny, położony przy Trakcie Królewskim, ze swoją pięćsetletnią tradycją, na trwale wpisał się w panoramę dziejów Warszawy i Polski, cały czas uczestnicząc w cudownej przygodzie współistnienia człowieka z Bogiem.
 
Nieocenioną pomoc przy działalności duszpasterstwa akademickiego przy kościele św. Anny świadczą od wielu lat siostry dominikanki. Siostry troszczą się o piękno kościoła i liturgii, pracują w zakrystii i w gospodarstwie domowym rektoratu. Wspierają też organizację bardzo wielu wydarzeń w kościele i duszpasterstwie. Dzięki ich pracy i życzliwości studenci mogą czuć się tutaj u siebie.

 

 

Więcej informacji o zakonie sióstr dominikanek na stronie www.dominikanki.pl

 

Historia kościoła Św. Anny