IV Pielgrzymka rowerowa śladami ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie
Start 12.10 o 8.00 przy bramie dawnej Huty Warszawa. Koniec około g. 16 przy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

Przejazd trasą: Huta Warszawa, Kościół św. Stanisława Kostki, Kościół św. Anny, Parafia w Ząbkach, Parafia w Aninie, Świątynia Opatrzności Bożej.

 
Przejazd rowerowy, przerwy na czytanie fragmentów nauczania ks. Jerzego oraz dyskusja w grupkach.
Zapisy na rajd: TUTAJ