Fundacja Akademicka Świętej Anny

Fundacja Akademicka Świętej Anny
Fundacja Akademicka Świętej Anny (dawniej Fundacja Pro Bono II) została założona w 1993 roku przez grupę osób związanych z Duszpasterstwem Akademickim przy kościele św. Anny. Fundacja pomaga najbiedniejszym studentom z naszego ośrodka duszpasterskiego, wspiera ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych, a także przychodzi z pomocą w realizacji planów inwestycyjnych w naszym kościele.

Akcja Mikołaj

Ważnym programem, realizowanym przez fundację od 2003 roku, jest grudniowa akcja „Mikołaj”. Co roku na początku Adwentu fundacja prosi o włączenie się do akcji przygotowywania paczek od św. Mikołaja. Podopieczni domów dziecka oraz ośrodków opieki szkolno-wychowawczej piszą listy do św. Mikołaja, w których przedstawiają swoje potrzeby i marzenia. Następnie wierni przychodzą do zakrystii kościoła św. Anny, wybierają list od konkretnego dziecka i spełniają jego życzenia, a upominki przynoszą do zakrystii. Każda paczka to ogromna radość obdarowanego i wdzięczność za ten przejaw bezinteresownego dobra. W grudniu 2011 roku dobroczyńcy związani z naszym kościołem przygotowali paczki dla 800 dzieci.

 

 

Jak pomóc?

Chętni mogą włączyć się do pracy fundacji, kontaktując się z rektorem kościoła św. Anny.

 

Można też wspierać fundację wpłacając darowiznę na jej konto (darowiznę można odliczyć wypełniając PIT) lub też wskazując ją jako organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1 proc. naszego podatku dochodowego.

 

 

Darowizna

Osoby fizyczne i prawne mogą przez cały rok wpłacać darowizny na konto fundacji.

 

Osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy opodatkowania PIT darowizny w kwocie nie przekraczającej 6 proc. dochodu uzyskanego w danym roku, zaś osoby prawne do 10 proc. Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (m. in. na działalność charytatywną i społeczną).

 

Numer konta Fundacji Akademickiej Świętej Anny:

Bank Pekao SA, XI O/Warszawa
21 1240 1138 1111 0010 0551 6219

 

 

1% PIT

W rocznym rozliczeniu PIT można wskazać fundację jako organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% naszego podatku. Podatnik nie musi wykonywać przelewu - zrobi to w jego imieniu urząd skarbowy. Wystarczy prawidłowo wpisać w formularzu dane fundacji, w tym numer KRS.

 

Fundacja Akademicka Świętej Anny
ul. Krakowskie Przedmieście 68
00-322 Warszawa
KRS 0000222038

 

Za każdą ofiarę - serdeczne Bóg zapłać!