Duszpasterze

ks. Rektor Krzysztof Siwek

ks. Rektor Krzysztof Siwek

Urodził się 4 stycznia 1970 roku w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 roku z rąk Józefa kardynała Glempa. Pracował jako wikariusz w Tarczynie i w Warszawie. Studia doktoranckie z teologii biblijnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył w latach 1998-2003. W latach 2004 – 2008 odbył specjalistyczne studia z zakresu nauk biblijnych w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie oraz Szkole Biblijnej w Jerozolimie. W latach 2010-2017 pracował jako prefekt alumnów w Seminarium Warszawskim. W październiku 2016 uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu teologii biblijnej. Wykładowca egzegezy i teologii biblijnej a także języków biblijnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym.Od 1 marca 2017 roku rektor kościoła św. Anny w Warszawie.

 

- Wspólnota „Fides et Ratio”

- „Akademicka Wspólnota Rodzin”

- VII wspólnota Neo

-Akademicka Rada Duszpasterska

 

 

krzysztofsiwek@wp.pl

ks. Mateusz Gawarski

ks. Mateusz Gawarski

Urodził się 29 lipca 1984 roku w Sochaczewie. Pochodzi z Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Kuklówce. Bezpośrednio po zdaniu egzaminu maturalnego w 2003 roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra teologii w dziedzinie katolickiej nauki społecznej. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 2009 roku z rąk Arcybiskupa Kazimierza Nycza i został skierowany do Parafii Ofiarowania Pańskiego na Ursynowie.

 

Od 2013 roku duszpasterz akademicki w kościele św. Anny.

 

-Postakademicka Wspólnota Odnowy w Duchu świętym (Kyrios).

- Oaza akademicka

-Oaza postakademicka

-Akademicka Rada Duszpasterska

-Krąg Domowego Kościoła

-Chór Międzyuczelniany

 

 

 

Ks. Krystian Sacharczuk

Ks. Krystian Sacharczuk

Ks. Krystian Sacharczuk – ur. 1986, pochodzi z Twardogóry na Dolnym Śląsku. Święcenia prezbiteratu przyjął w 2015 roku. Były wikariusz Parafii w Łomiankach i na Warszawskim Mirowie. Przed Seminarium Duchownym aktor stołecznego Teatru Studio Buffo. Jako student, stały bywalec  Mszy Świętych o 15.00 u Świętej Anny. Z duszpasterstwem akademickim związany od sierpnia 2020.

 

- Chór Akademicki
- Wspólnota Brighter Day
- Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej SKMA
- Oaza Akademicka
- Kurs przedmałżeński
 

 

 

 

 

ks. Mateusz Milczarek

ks. Mateusz Milczarek

Mateusz Milczarek, urodzony 27.02.1988 w Warszawie. Wyświęcony 28 maja 2016 roku w Bazylice Archikatedralnej w Warszawie. Moją pierwszą parafią, w której pracowałem 2 lata jako wikariusz, była parafia św. Zygmunta na Starych Bielanach. W parafii zajmowałem się katechezą w szkole licealnej, przygotowaniem młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz duszpasterstwem akademickim „Sykomora”.

 

-VI wspólnota Neo

-Prezbiter w ekipie Neo

-Grupa „G8”

-Zespół „Brigther Day”

-Akademicka Rada Duszpasterska

-Opieka nad kontaktami mailowymi

 

 

 

Ks. Jan Wojciechowski

Ks. Jan Wojciechowski
Ks. Jan Wojciechowski
Wychowałem się na warszawskich Bielanach (Starszy brat Kuba, młodsza siostra Marysia). Edukacja: SP 74 ul. Smoleńskiego. AMLO ul. Dewajtis. Seminarium Warszawskie. Uniwersytet Gregorianum w Rzymie.
22.05.2010 święcenia kapłańskie archikatedra warszawska. 2010-2012 parafia św. Jakuba na Ochocie (opiekun ministrantów, duszpasterz dzieci).
Przyrzeczenie harcerskie sierpień 1996 Mielęcin (363 WDH "Puszcza" ZHP). Sierpień 2003 pierwsza dłuższa wyprawa rowerowa (Suwalszczyzna z Piotrem Romejko). Pierwsze rekolekcje ignacjańskie: Grudzień/styczeń 2008/9. Rower, góry, piłka, żagle, kino, książki, muzyka.