Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie SOLI DEO to organizacja zrzeszająca ludzi z pasją, którzy pragną dzielić się z innymi studentami mądrością i radością płynącymi z Ewangelii. Jesteśmy jedyną organizacją w Warszawie, a być może i w Polsce, która na tak dużą skalę promuje wartości katolickie w środowisku akademickim. Prezentowanie tych wartości,  a także nasz osobisty rozwój duchowy są celem Stowarzyszenia.

 

Soli Deo nie jest klasyczną wspólnotą ani duszpasterstwem, tylko organizacją studencką profilu katolickim.

 

http://www.solideo.pl/