Adwent

Roraty - poniedziałek - piątek godz.7:00

Śniadanie dla żaka - po roratach

Godzinki - sobota godz.7:00

Rekolekcje adwentowe 16-18 grudnia ks. Krzysztof Kralka