W niedziele wielkiego postu nabożeństwo gorzkich żali o godz. 1830.

W niedziele wielkiego postu nabożeństwo gorzkich żali o godz. 18:30.