Święto Chrztu Pańskiego

7 stycznia, w święto chrztu Pańskiego, zapraszamy na eucharystię o g. 15, w czasie której zostaną wręczone medale św. Anny za zasługi na rzecz Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitarnej.