Roraty 2017

Świętoannowe roraty: codziennie od poniedziałku do piątku o g. 7:00
Po nich śniadanie dla żaka.