Obóz kajakowy na Litwie w dniach 3-10 lipca 2017
Wakacje coraz bliżej. Serdecznie zapraszamy na obóz kajakowy na Litwie w dniach 3-10 lipca 2017.

Wakacje coraz bliżej. Serdecznie zapraszamy na obóz kajakowy na Litwie w dniach 3-10 lipca 2017. W tym roku spłyniemy trzema rzekami: Uła, Mereczanka, Niemen. Obóz zakończymy wspólnym zwiedzaniem Wilna. Koszt obozu 450 zł. Zapisy i szczegółowe informacje u Bartka Świstaka: bartswis@gmail.com
Ogólny opis trasy:
Szlak kajakowy prowadzący przez trzy rzeki o różnym charakterze, prawie w całości przebiegający przez niezwykle malowniczy i największy na Litwie Dzukijski Park Narodowy, utworzony w celu ochrony najbardziej cennych odcinków wielkich rzek parku - Niemna, Mereczanki i Uły. Celem parku jest również ochrona wielu gatunków roślinności, a także walorów krajobrazowych (lasów, bagien, wydm, dolin rzecznych i krajobrazu rolniczego wraz z tradycyjna architekturą wsi). Obszar parku przecina trzydzieści rzek i rzeczek; tutaj też znajduje się czterdzieści sześć jezior. Prawdziwa dzikość natury, niewielkie wioski nad brzegami rzek, dookoła wiele unikatowych gatunków fauny i flory, a także brak turystów na wodzie tworzy świat jakby nierealny - z pogranicza baśni