Bierzmowanie w św. Annie 2018
Przygotowanie do Bierzmowania rozpoczniemy w październiku.